citivu logoCitivu biedt een digitale leer- en samenwerkingsomgeving, vooral gericht op de bestudering van de ruimtelijke dimensies van steden en regios. Mobiliteit van de gebruiker staat daarbij centraal. Met behulp van een mobiele internet-applicatie kunnen deelnemers in het veld (de stad) met GPS hun positie bepalen en op locatie (historische) kaarten, plattegronden of reconstructies opvragen, en ook ter plekke informatie verzamelen en aanpassen.

Citivu is in feite een wiki, die gekoppeld is aan een digitale basiskaart. Gebruikers kunnen daarop markers plaatsen. Aan deze markers zijn webpaginas gekoppeld, die door de deelnemers zijn voorzien van tekstuele of (audio)visuele informatie. Deze kan varieren van plattegronden, fotos en (digitale) reconstructies tot filmpjes en straatinterviews. Citivu wil het hele proces van voorbereiding, waarnemingen in het veld en reflectie achteraf stroomlijnen. Op elk moment kunnen deelnemers content toevoegen of aanpassen, feedback verwerken, en informatie delen.

citivu