Klimaat Effect Wijzer

Doeljaar

In temporele resolutie verschillen landgebruik scenario's noemenswaardig ten opzichte van bijvoorbeeld klimaatmodellen. Klimaatmodellen gebruiken tijdshorizonten: periodes van ongeveer 30 jaar rond een bepaald jaar, bijvoorbeeld 2050 of 2100. Dit is nodig omdat de natuurlijke variatie van klimaatgegevens tussen jaren groot kan zijn. Bij landgebruik scenario's geldt niet zo'n grote natuurlijke variatie over een jaar tijd: landgebruik wordt daarom niet voor een tijdshorizon, maar voor een doeljaar berekend.

Het model dat de landgebruik scenario's berekend, de Ruimtescanner, is de laatste schakel in een keten van modellen die landgebruik claims aanleveren voor de scenario's. De aanleverende modellen hebben 2040 als doeljaar, en dientengevolge de landgebruik scenario's ook.

Hoe omgaan met verschillen in doeljaar?

Veel modellen die bij klimaatimpact- en adaptatiestudies worden gebruikt hebben 2050 als doeljaar. De 2040 cijfers uit de landgebruik scenario's zijn dan lastig te combineren. Er bestaan twee mogelijkheden om combinatie toch mogelijk te maken.

Ongewijzigd overnemen (geadviseerd): Landgebruik scenarios kennen grote onzekerheden, en landgebruiksveranderingen zijn betrekkelijk langzame processen. De landgebruik scenario's 2040 zijn daarom met bijna even veel onzekerheid te gebruiken voor combinatie met 2050 cijfers als wanneer deze worden gecombineerd met 2040 cijfers. De Vrije Universiteit adviseert deze methode te gebruiken.

Extrapoleren: De groei in vraag naar landgebruik van 2006 naar 2040 is te extrapoleren naar willekeurig elk ander jaar naar 2040. Het landgebruiksmodel kan dan ingezet worden om landgebruikskaarten voor een ander jaar te berekenen. In de Aandacht voor veiligheid studie zijn zo landgebruik scenarios berekend voor 2100 (REF). Deze methodiek is om twee redenen bekritiseerd door onder andere het PBL:

  • Extrapolatie van groeicijfers doet geen recht aan de complexiteit van aanleverende modellen.
  • Landgebruik scenario's voor 2040 kennen al zeer grote onzekerheden, daarna worden onzekerheden volgens sommigen te groot.