Klimaat Effect Wijzer

Referentiedata landgebruik

De landgebruiksscenario's zijn gebaseerd op door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) verrijkte CBS Bodemstatistiek kaarten (2006). Door het PBL zijn toegevoegd:

 • woonmilieu typeringen (op basis van data van ABF, 2006)
 • bedrijfsterrein typeringen (op basis uit de IBIS inventarisatie werklocaties, 2004)
 • gewassoorten (op basis van LGN5 data, 2003/2004)
 • locaties van boomkwekerijen (op basis van Top10Vector data van Kadaster, datum onbekend)
 • locaties van intensieve veehouderijen (op basis van data van het LEI en Top10Vector data van kadaster, datum onbekend)
 • De verrijkte bodemstatistiek kaarten worden in gridcellen van 25 x 25m ingelezen, met 88 landgebruiksklassen. Voor gebruik in geschiktheidsdefinities wordt de data op basis van meest aanwezige landgebruik in een cel geaggregeerd tot 100 meter. De bodemstatistiek kaarten worden verder gereclassificeerd van het originele aantal klassen tot de 22 klassen die in de landgebruikscenario's worden gemodelleerd. In de onderstaande tabel is beschreven welke klassen tot welk landgebruikstype worden geclassificeerd.

  Toon tabel classificatie CBS landgebruik naar gemodelleerde klassen

  Claims landgebruik

  Door een aantal sectorale modellen worden claims aangeleverd, d.w.z. exogeen opgelegde arealen grondgebruik die in een regio moeten worden gerealiseerd. In onderstaande tabel zijn de huidige gebruikte claims beschreven, alsmede het regio-niveau waarop deze claims worden gealloceerd.

  Toon tabel claims 2006 - 2040

  Geschiktheidskaarten landgebruik

  Het model kent landgebruiken aan gridcellen toe op basis van geschiktheden. Deze geschiktheden worden bepaald op basis van geparametriseerde waarderingen van een grote hoeveelheid ruimtelijke data. Deze data kent een groot aantal bronnen; enkele belangrijke bronleveranciers zijn VROM, het Planbureau voor de Leefomgeving, Rijkswaterstaat en de zgn. Nieuwe Kaart van Nederland.