Klimaat Effect Wijzer

Classificatie van landgebruiksklasses

De scenario's zijn berekend in 22 landgebruiksklassen. Daarvan wordt een deel endogeen berekend op basis van de inputs (zie input data). Een ander deel wordt exogeen berekend. De resulterende ASCII gridbestanden met landgebruik scenario's kennen 22 numerieke waarden. De classificatie en betekenis van deze waarden zijn te herleiden uit onderstaande tabel. Daarbij zijn in italic de exogene klassen aangegeven.

Toon tabel classificatie CBS landgebruik naar gemodelleerde klassen

Technische informatie output data

Ruimtelijke resolutie100 bij 100 meter
ProjectieRijksdriehoekstelsel
Aantal landgebruiksklasses (endogeen)11
Aantal landgebruiksklasses (exogeen)3
BestandstypeASCII (grid)
DatatypeInteger

Verkrijgen data

Voorbeelddata is te downloaden via de pagina referentie en toekomst.