Klimaat Effect Wijzer

Referentie (2006)

De landgebruik scenario's zijn gebaseerd op referentiejaar (2006). De ruimtelijke resolutie van deze data is 100 x 100m. Bron voor deze referentie situatie is een bewerkte versie van de CBS Bodemstatistiek kaart (2006). Deze data is door het Planbureau voor de Leefomgeving verrijkt. Zie voor meer informatie input data (basisdata) op deze website.

Landgebruik 2006

Toekomst (2040)

Er zijn twee landgebruik scenario's beschikbaar: de Regional Communities en Global Economy scenario's. Deze zijn gebaseerd op de Welvaart en Leefomgeving (WLO) studie (2006). Deze scenario's zijn op hun beurt weer voor Nederland gedetailleerde uitwerkingen van resp. de A1 en B2 scenario's van het IPCC. Een indicatie van de bandbreedt van de beschikbare scenario's : in het GE scenario kent Nederland in 2040 19,7 miljoen inwoners, in het RC scenario 15,8 miljoen inwoners. Het doeljaar van de landgebruikscenario's verschilt van de tijdshorizonten en doeljaren van veel andere data die binnen klimaatonderzoek worden gebruikt. Manieren om met deze verschillen om te gaan vindt u in doeljaar.

Global EconomyRegional Communities

Verkrijgen data

U kunt hier voorbeelddata downloaden. Voor het GE scenario klik hier; Voor het RC scenario klik hier. Op de pagina output data vindt u een verklaring van de landgebruiksklassen.

Pas op! Mogelijk is er recentere data. Voor het verkrijgen van de meest recente data: neem contact op met Eric Koomen (zie contact informatie SPINlab).

Referenties

  • CPB, MNP, RPB (2006) Welvaart en Leefomgeving. RIVM, Bilthoven (WLO website).