Page for accessibility related research

Updates

Understanding the barriers for 15-minute cities

The new ENHANCE project aims to improve urban travel sustainability and equity by understanding current barriers for the application of 15-minute city (15mC) principles in outer metropolitan areas and small cities. Based on this understanding the project will propose strategies to overcome current obstacles in achieving more sustainable and equitable...Read More »


Floating car data reveals travel time reliability

Data obtained from in-car navigation software, traffic apps and fleet management software is a valuable new asset to describe mobility. Such floating car data holds great promise for a more detailed description of mobility patterns and a deeper understanding of travel behaviour. The Dutch national data portal for road...Read More »


Spatial data science en mobiliteit

Mobiliteit is een van de drie grote maatschappelijke vraagstukken van dit moment. In het college/webinar van Data Science Alkmaar gisteren, gaven drie sprekers aan hoe we met ruimtelijke data & machine learning technieken diverse verkeersaspecten steeds beter in beeld krijgen. Bijvoorbeeld om parkeerdruk te meten, of de betrouwbaarheid van reistijden...Read More »


Floating car data bruikbaar voor de analyse van deur-tot-deur reistijdbetrouwbaarheid

De toenemende beschikbaarheid van nieuwe (big) databronnen en data sciences methoden opent mogelijkheden om op een alternatieve manier verplaatsingsgedrag in termen van herkomst en bestemming, verplaatsingsmotief en routekeuze te analyseren.  Dit onderzoeksproject heeft verkend in hoeverre het mogelijk is om floating car data te gebruiken om analyses naar de betrouwbaarheid...Read More »