For an interactive status overview of the project in English, please visit:

https://www.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=17fc2b56e56d49029e7cbeb01a8150b8&preview

Aanleiding

Naar aanleiding van de GEO-BIM workshop, gehouden in het LEF future center 22 april jl, zijn het SPINlab van de Vrije Universiteit Amsterdam en Rijkswaterstaat in gesprek gegaan over het onderwerp 3D Linked Data. Deze bijeenkomst heeft geleid tot een voorstel voor een GEO-BIM pilot, waarbij wordt nagegaan hoe linkbare data uit verschillende RWS-systemen gekoppeld kan worden aan een 3D-model, met als doel de asset manager te ondersteunen. Deze 3D Linked Data-demo past in het zogenaamde “AIR-lab”, waar gekeken wordt hoe in de toekomst het informatielandschap voor asset management eruit kan zien. In het gesprek met SPINlab is nagedacht hoe dit concreet vormgegeven zou kunnen worden.

Projectomschrijving

Op 9 augustus 2016 is op de VU afgesproken om een pilotproject te starten waarbij de eerste resultaten omtrent de 3D Linked Data-viewer gepresenteerd worden op de IACCE2016-conferentie van 16, 17 en 18 oktober a.s. Aldaar presenteert SPINlab de eerste integratiebevindingen van 3D-visualiatie met Linked Geo Data. De presentatie staat in het teken van de toegevoegde van 3D en linked data voor toekomstig asset management binnen Rijkswaterstaat.

De partners zijn overeengekomen om een bepaald traject snelweg als uitgangspunt te nemen voor dit pilotproject, namelijk het wegdeel tussen Abcoude en Houten (A27 -A12- A2). Hierbij wordt 3D-data (laserscans, point clouds en BIM-modellen) van de betreffende weg gecombineerd met gegevens van een aantal representatieve kunstwerken. Daarnaast wordt gestreeft de data in de ondergrond in de viewer te integreren. De gelinkte data wordt middels een 3D-viewer voor de gebruiker ontsloten, zodat gegevens uit meerdere Rijkswaterstaatdatabanken (DISK, ULTIMO, EDO) inzichtelijk en efficiënt bij elkaar worden gebracht. De focus ligt op het linken van fysieke objecten op verschillende abstractieniveaus, waarbij het koppelen van eigenschappen waar mogelijk wordt meegenomen. Voor het linken wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van de linking rule sets die in de RWS-OTL beschikbaar zijn.

Doelstelling en eindresultaat

 • Advies + presentatie 17, 18, 19 oktober op de IACCE2016 over kansen en mogelijkheden voor implementatie 3D data in combinatie met Linked Geo Data voor toekomstig asset management bij RWS;
 • Werkbaar prototype (data viewer) waarbij gegevens over betreffend snelwegtraject met bijbehorende kunstwerken en ondergronddata in Linked Geo Data gekoppeld wordt aan 3D data.

Aanpak

De werkzaamheden voor dit project zijn als volgt in de aangegeven volgorde:

 1. Het inventariseren van potentiële case studies (snelwegtrajecten) aan de hand van beschikbare data, bijvoorbeeld met betrekking tot infrastructuur, kunstwerken of BRO.
 2. Het vaststellen van een casestudy;
 3. Het verkrijgen van bijbehorende data;
 4. TRAJECT1: conversie selectie RWS-data (ULTIMO, DISK) naar Linked Geo Data volgens RWS-OTL principes;
 5. TRAJECT2: Het integreren van beschikbare 3D Data (BIM, CAD, GEO);
 6. TRAJECT3: Een verkenning van het integreren van beschikbare data (3D en LD) in prototype dataviewer;
 7. De verwerking van eerste bevindingen in een interactieve presentatie ten behoeve van de IALCCE2016.

Status

 1. INVENTARISSEREN EN VASTSTELLEN CASE STUDY: In goed overleg met Rijkswaterstaat is op basis van de beschikbare data gekozen voor het snelwegtraject tussen Abcoude en Houten (A27 – A12 – A2)
 2. HET VERKRIJGEN VAN BIJBEHORENDE DATA: Prisma-GeoCensus heeft voor dit onderzoek laserscandata van het betreffende traject beschikbaar gesteld. Deze data wordt momenteel omgewerkt tot een point cloud en geïntegreerd in de 3D-viewer.
 3. TRAJECT1: conversie selectie RWS-data (ULTIMO, DISK, EDO) naar Linked Geo Data volgens RWS-OTL principes (pending);
 4. TRAJECT2: Het integreren van beschikbare 3D Data in de 3D-viewer (work in progress);
 5. TRAJECT3: Het integreren van beschikbare data (3D en LD) in prototype dataviewer (pending);
 6. PRESENTATIE: De verwerking van eerste bevindingen in een interactieve presentatie ten behoeve van de IALCCE2016 (pending).

 

Contactgegevens

Projectleider SPINLAB, VU:

Mark

Contactpersoon Rijkswaterstaat (GPO):

Jaap Bakker