In EASY is nu de dataset ‘Randstad, Intermediate and Peripheral Zonation’ beschikbaar. Deze bestanden, gedeponeerd door het Spatial Information laboratory van de VU, beschrijven de zonering van Nederland in 3 gebieden, gebaseerd op een publicatie van Wagtendonk en Rietveld over ruimtelijke ordening en woningbouw.

De dataset is beschikbaar gesteld door de vakgroep Ruimtelijke Economie van de Vrije Universiteit Amsterdam. De vakgroep zet meer in op duurzame data-archivering, waarvan deze deponering het eerste resultaat vormt. De bestanden zijn te downloaden na registratie in EASY.

(Bron: KNAW-DANS)

De dataset is een bijlage bij het volgende paper:
Koomen, E., Dekkers, J.E.C. and van Dijk, T. (2008) Open space preservation in the Netherlands: planning, practice and prospects, Land Use Policy, 25 (3), pp.361-377.

Dataset Ruimtelijke Economie: zonering van Nederland
Tagged on:

Leave a Reply