phdchris

Promotie SPINlab-onderzoeker Chris Jacobs-Crisioni

30 november 2016, Vrije Universiteit Amsterdam

De verhitte concurrentie tussen spoorexploitanten heeft gezorgd voor overinvestering op het netwerk en bijgedragen aan een te dicht spoornetwerk in Nederland. Het 19e-eeuwse Nederlandse spoorwegnetwerk is voornamelijk ontwikkeld voor winst en de Nederlandse staat deed competitief mee in de spoorweguitbreiding, zonder rekening te houden met de baten voor het gehele netwerk. Dit is één van de conclusies uit het proefschrift van Chris Jacobs-Crisioni.

Jacobs-Crisioni onderzocht aspecten in de relatie tussen stedelijk landgebruik, lokale kenmerken en lange-afstandsbereikbaarheid met recente geografische methodes en ruimtelijke data. Het achterliggende idee is dat uitwisseling (bv. van geld, gedachten of goederen) centraal staat in moderne maatschappijen. Dat maakt bereikbaarheid (de hoeveelheid mogelijke uitwisselingen die een plek en haar verbindingen biedt) sturend in ruimtelijke ordening.

Ook concludeert Jacobs-Crisioni dat functiemenging in een gebied ervoor zorgt dat mensen langer in dat gebied aanwezig zijn, en waarschijnlijk bijdraagt aan plaatselijke sociale leefbaarheid. Een andere conclusie uit zijn onderzoek laat zien dat binnenlandse bereikbaarheid heeft bijgedragen aan West-Europese gemeentelijke groei maar, ondanks Europese eenwording, niet aan buitenlandse bereikbaarheid. Als gemodelleerde lokale bevolkingsveranderingen doorzetten, kunnen EU-transportinvesteringen voor cohesie minder effectief blijken dan verwacht, en afstemming van ruimtelijk beleid en transportinvesteringen is daarom belangrijk.

Meer informatie over het proefschrift in VU-DARE.

18391919

Ruimtelijke analyses relatie stedelijk landgebruik, lokale kenmerken en lange-afstandsbereikbaarheid