VIRTUEEL TIJDREIZEN. DIGITALE RUIMTELIJKE TECHNIEKEN OM HET VERLEDEN TE ONDERZOEKEN

19-01-2018

Tijd: 13.45

Aula

Innovating Landscape Research through Geographic Information Science

M.T.M. de Kleijn

prof.dr. H.J. Scholten, prof.dr. J.C.A. Kolen, copromotor dr. N. van Manen

School of Business and Economics

Economie

Promotie

Hoe kan digitale ruimtelijke technologie ons helpen het landschap beter te begrijpen en te onderzoeken, zodat we het verleden kunnen verbinden met het heden? In een wereld waarin digitale technologie een steeds grotere rol speelt en tal van nieuwe mogelijkheden biedt, is dit een belangrijke vraag voor archeologen, historici, erfgoedexperts, stedenbouwkundigen en architecten. Maurice de Kleijn onderzocht drie vragen met drie casestudies.

Hoe kan ruimtelijke technologie kennisuitwisseling tussen archeologen en architecten ondersteunen? Hoe kan 3D-technologie bijdragen om archeologische landschappen beter te begrijpen en te reconstrueren? Hoe kunnen we het landgebruik in het verleden reconstrueren met ruimtelijk economische modellen?

Twee daarvan bevinden zich in Rome (langs de Via Appia en in de wijk Testaccio) en één in het Nederlandse rivierenlandschap.
Het onderzoek heeft een hoogstaande virtuele 3D-omgeving opgeleverd. Deze analyse-tool stelt archeologen in staat andere ruimtelijke vragen te stellen, wat eerder niet mogelijk was. Dit geeft hen nieuwe inzichten bij het reconstrueren van het landschap. Verder toont De Kleijn aan dat digitale kaarten de kennisuitwisseling tussen archeologen en architecten sterk kan verbeteren. Dit inspireert architecten de geschiedenis van een gebied in hun ontwerpen te gebruiken. Tenslotte laat hij zien hoe ruimtelijk economische modellen nieuwe kennis genereren over demografie, economie en de interactie.

Meer informatie over het proefschrift in DARE

Promotie virtueel tijdreizen. Digitale ruimtelijke technieken om het verleden te onderzoeken