Digital twin is het nieuwe buzzwoord in de wereld van data en AI. Maar: wat is het? Een digital twin is een virtuele representatie van een fysieke situatie of product. Het dynamisch meten vormt een belangrijk onderdeel van een DT en dus is integratie met de wereld van sensoren (Internet of Things, IoT) logisch. DT is van grote waarde in een ontwerpproces, maar wat dacht je van een digital twin van een woning, gebouw, wijk of stad en alles wat er gebeurt. In dit webinar met onder meer Prof. Scholten worden verschillende aansprekende digital twins gepresenteerd.

Webinar digital twins