Deel 1: De digitale kaart van landschap, architectuur en verstedelijking. Met een inleiding door Piek Vossen (VU) en lezingen van Marianne Linde (TNO) en Maurice de Kleijn (VU)

De virtuele en de fysieke wereld worden in toenemende mate één. Google Earth en Google Streetview, overal aanwezige en altijd draaiende beveiligingscamera’s zijn bekende voorbeelden waarbij van de digitale wereld gegluurd wordt in de fysieke wereld. Ook het omgekeerde vindt plaats: augmented reality projecteert de digitale wereld op gebouwen (makelaardij), auto’s (politie), en mensen en hun mobiele sporen (waar zijn je vrienden nu?).

De invloed van de virtuele wereld op de fysieke wereld en daarmee op ons dagelijks leven is enorm. Voor alledaagse beslissingen baseren we ons tegenwoordig op versimpelde ruimtelijke modellen. Of we wel of niet met de fiets ergens heen gaan laten we afhangen van de buienradar. De locatie is waar de fysieke en virtuele wereld vaak samenvallen. Verschillende bronnen worden op basis van een XY-coördinaat met elkaar en de fysieke wereld gekoppeld en vormen zo de kijkgaatjes tussen de twee werelden.

De lezingen op 10 december haken in op de ontwikkelingen van de virtuele digitale wereld en de implicaties die deze hebben op spatial oriented digital humanities, gericht op geschiedenis en erfgoed van landschappen en de aansluiting daarvan op de ‘revolutie’ in de ruimtelijke ordening die momenteel gaande is.

(Bron: www.knaw.nl)

Digital Humanities: Hype of Revolutie? Piek Vossen (VU), Marianne Linde (TNO) en Maurice de Kleijn (FEWEB-SPINlab) schetsen de ontwikkelingen

Leave a Reply