Digital Humanities: Hype of Revolutie? Piek Vossen (VU), Marianne Linde (TNO) en Maurice de Kleijn (FEWEB-SPINlab) schetsen de ontwikkelingen

Deel 1: De digitale kaart van landschap, architectuur en verstedelijking. Met een inleiding door Piek Vossen (VU) en lezingen van Marianne Linde (TNO) en Maurice de Kleijn (VU) De virtuele en de fysieke wereld worden in toenemende mate één. Google