Op 15 december namen het SPINlab, GeoFort en Geodan – onder de noemer van GeocraftNL- deel aan de verhalenmarkt van de Slotbijeenkomst van het Jaar van de Ruimte in Amersfoort. Op de beurs presenteerden zij hun bevindingen over Minecraft als planningsinstrument voor professionals en scholieren. GeoCraftNL toont aan dat serious games als Minecraft een betekenisvolle bijdrage leveren aan het oplossen van ruimtelijke vraagstukken, doordat ingrepen in het landschap direct gevisualiseerd worden.

Slotbijeenkomst Jaar van de Ruimte 2015

Dr. Eduardo Dias (VU-Geodan) demonstreerde hoe de professional met Minecraft in combinatie met een GIS zowel 2D- als 3D data `realtime’ tot zijn beschikking heeft, waardoor het plenair bediscussiëren van oplossingen voor de leefomgeving een stuk efficiënter wordt. Drs. Mark Opmeer (VU) toonde tegelijkertijd aan dat Minecraft een geschikt leermiddel is om enerzijds jongeren (onderbouw havo-vwo) kritischer na te laten denken over ruimtelijke ordening en anderzijds te enthousiasmeren voor de zogenoemde STEM-vakken (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Volgens Opmeer sluiten serious games veel beter aan bij de beleving van leerlingen en stimuleren deze virtuele werelden actieve burgerparticipatie in een complexe leefomgeving.

Ook Willemijn Simon van Leeuwen van het GeoFort is van mening dat Minecraft een ideaal middel is om jongeren te betrekken bij planvorming. Op de beurs werd getoond hoe het GeoFort met behulp van een Minecraft-prijsvraag de veelvormigheid van het Nederlandse (stads)landschap onder de aandacht probeerde te brengen bij een breed publiek. De aandacht voor de GeoCraftNL-stand was groot: men kreeg onder andere bezoek van minister Schulz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en plaatsvervangend Commissaris van de Koning in Gelderland Josan Meijers. Aan laatstgenoemde overhandigde de leerlingen van het Technasium te Lelystad een brief aan de Koning waarin Zijne Majesteit onder andere wordt gevraagd het GeoCraftNL-team te betrekken bij ruimtelijke vraagstukken in Nederland.

Lees meer…

 

Slotbijeenkomst Jaar van de Ruimte 15-12-2015 groot succes voor GeoCraftNL
Tagged on:         

Leave a Reply